Home >> ZOL

ZOL

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een supraregionaal algemeen ziekenhuis dat een volledig zorgenpakket aanbiedt, van basis- tot topklinische geneeskunde, in goede samenwerking met alle partners in de zorg, waarbij de patiënt steeds centraal staat.  Patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid zijn centrale waarden in het beleid. De ziekenhuizen ZOL Genk en Jessa Hasselt wensen via de proeftuin hun rol op te nemen in de versterking van het zorglandschap in Limburg. Als grotere ziekenhuizen in de regio nemen zij een verantwoordelijkheid op in strategische projecten die ten goede komen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio (vb ontwikkeling van Hospilim, uitbouw van het Limburg Clinical Research Programme). In dat perspectief hebben ze ook reeds initiatieven ontwikkeld voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties in het domein van de telemonitoring en lagen ze mee aan de basis van de uitbouw van een Mobile Health Unit samen met UHasselt. Ze wensen hun kennis en expertise rond ouderenzorg mee in te zetten.