Home >> Stad Hasselt

Stad Hasselt

Voor Hasselt past de visie op zorginnovatie van de proeftuin binnen een ruimere visie om welvaart en welzijn te genereren uitgaande van de lokale eigenheid en sterkten. Hasselt wil daarbij het ‘Triple Helix’ werkmodel toepassen waarbij een duurzame samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden noodzakelijk is om de lokale potenties beter te kunnen benutten. Hasselt heeft de ambitie om op het vlak van kennisopbouw en beleidsontwikkeling in de Limburgse zorg een belangrijke stimulerende en faciliterende rol op te nemen en innovatieve zorgorganisaties en zorgbedrijven hiertoe de ruimte te bieden, geclusterd op de ‘Zorgcampus Hasselt’. Er wordt getracht een kruisbestuiving te bekomen tussen enerzijds creatieve bedrijven, life sciences bedrijven en technologische bedrijven en de zorgsector anderzijds. De stad Hasselt  bewaakt dat de link naar de beleidsvisie omtrent zorg in de regio Hasselt behouden blijft.