Home >> Prometheus

Prometheus

De huisartsen van Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal hebben zich verenigd in de Huisartsenkring Prometheus vzw. 

De vereniging neemt een aantal belangrijke taken op zich:

  • organiseren van de huisartsenwachtdienst voor de regio in het weekend en op feestdagen : zie rubriek "wachtdiensten"
  • organiseren van navormingsactiviteiten voor de leden om hen te ondersteunen in hun dagdagelijks medisch handelen op een wetenschappelijk gefundeerde manier.
  • organiseren en ondersteunen van preventieve gezondheidsacties in de regio in samenwerking met de lokale overheden
  • onderhouden van contacten en stimuleren van de samenwerking met de paramedische beroepen op de eerste lijn ( apothekers, verpleegkundigen, kinesisten, enz...)
  • nauwe samenwerking met het ocmw en de sociale diensten van de Stad/gemeente , ter bevordering van het "welzijn" van elke patiënt
  • onderhouden van de contacten met de ziekenhuizen in de omgeving
  • onderhouden van contacten met collegae huisartsen zowel op provinciaal (Limburgs huisartsenplatform) als Vlaams  regionaal niveau (Domus Medica)
  • onderhouden van contacten met zowel de lokale als de provinciale , de vlaamse en de federale overheid ter bevordering van de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio
  • initieren van  en participeren in projecten welke de kwaliteit van zorg in de eerste lijn verbeteren.