Home >> Project >> Valpredictie

Valpredictie

Automatische 24/7 valpredictie bij ouderen

Met dit project wil het Vlaamse Health IT bedrijf ALMA.care haar tweede concept, ALMA Home, valoriseren om met behulp van wearables het valgedrag van ouderen tijdig te kunnen voorspellen én te voorkomen.

Projectdetails

Looptijd: 
januari 2017 – januari 2019
Partners: 
Happy aging proeftuin, Alma.care