Home >> OCMW Hasselt

OCMW Hasselt

Als regisseur van het lokaal sociaal beleid en de zorg op niveau van de oudere is het OCMW, met inbegrip van het Woonzorgcentrum Zonnestraal, een belangrijk partner voor de proeftuin. Met de bestaande middelen meer kwalitatieve en toegankelijke zorg mogelijk maken is daarbij het doel. Dit realiseren zal alleen mogelijk zijn door meer strategisch en structureel samen te gaan werken. We hebben nood aan een strategisch (woon)zorgbeleid voor ouderen binnen een netwerk aan voorzieningen om op die manier een maximaal bereik van de senior te realiseren.