Home >> OCMW Genk

OCMW Genk

Het OCMW van Genk wil op het lokale niveau een regierol vervullen in de seniorenzorg en vertrekt daarbij van de doelstelling dat senioren zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Het OCMW legt de focus op ontschotting van de zorg, de samenwerking tussen zorgactoren en vermaatschappelijking van de zorg. De woonomgeving en het sociale netwerk van zorgbehoevende senioren wordt mee in rekening genomen. Het concept van de proeftuin sluit hier sterk bij aan. De proeftuin stelt het OCMW Genk in staat om rond structurele knelpunten in de zorg oplossingen te zoeken en uit te testen in innovatieve experimenten.