Home >> Nieuws >> CrossCare Wave 4: dit zijn de geselecteerde innovaties

CrossCare Wave 4: dit zijn de geselecteerde innovaties

Datum: 
30 januari 2019

De geselecteerde innovaties uit wave 4 zijn bekend. In eerste instantie werden er drie innovaties goedgekeurd, intussen werden er daar twee bijkomende innovaties aan toegevoegd. In totaal werden er dus vijf projecten goedgekeurd en geselecteerd:

  • icompanion.ms
  • i-MED TECH Digital Surgical Loupe (begeleiding door Happy Aging)
  • INJECT-ID (begeleiding door Happy Aging)
  • IPitup
  • Snoezle (begeleiding door Happy Aging)

Deze bedrijven krijgen via CrossCare subsidie van Interreg om hun zorginnovatieproject verder te ontwikkelen en te testen. De CrossCare-proeftuinen gaan hen daar intensief bij begeleiden.

Kijk op deze pagina voor een uitgebreide uitleg over wat de geselecteerde zorginnovaties inhouden en hoe het CrossCare-traject er voor hen uitziet.