Home >> Menos

Menos

Op 27 november 2008 werd vzw Menos opgericht door het OCMW van Genk, vzw Wit-Gele Kruis Limburg, vzw CGG/LITP, OPZC Rekem en de vzw Prometheus.  Het doel van deze vereniging is om – in samenwerking met diverse andere partners op het terrein, waaronder het Ziekenhuis Oost-Limburg, - een gepast antwoord te formuleren op de noden van ouderen in de regio, met bijzondere aandacht voor ouderen met een psychische problematiek.

Deze multi-actor samenwerking heeft geresulteerd in een doorgedreven samenwerking op het terrein en uitwisseling van expertise tussen de verschillende partners. Menos wenst haar expertise in de samenwerking tussen meerdere partners te delen in de proeftuin, maar ook met andere partners in Vlaanderen.