Home >> KLAV

KLAV

Het KLAV heeft reeds ervaring opgebouwd binnen heel wat innovatieve projecten met een focus op verbeteren van patiëntveiligheid (medicatieveiligheid), waaronder het Vitalink project. Door deelname aan de proeftuin kunnen nieuwe innovaties snel geïmplementeerd worden bij de apothekers. Hierbij zal vanuit het KLAV de nadruk liggen op de apotheker die meer doet dan medicatie afleveren en raad en advies geven. Zo heeft de apotheker een onmiskenbare rol  binnen de preventie van ziektes, screenen, opvolging van behandeling en bevorderen van therapietrouw hetgeen allemaal onder de noemer ‘farmaceutische’ zorg valt. Een optimale samenwerking met verschillende types zorgverleners en andere relevante partijen, die allen vertegenwoordigd zijn binnen de proeftuin, is hierbij van essentieel belang. Door participatie binnen de proeftuin wenst KLAV in eerste instantie maatschappelijke valorisatie te bekomen door verhoging van patiëntveiligheid (therapietrouw).  De apothekers zullen gesensibiliseerd en ondersteund worden voor innovatieve ontwikkelingen waardoor ook een draagvlak gecreëerd wordt.