Home >> H.Essers

H.Essers

H. Essers is toonaangevend in Europa op het vlak van transport en logistiek voor sectoren als chemie, farmaceutica en health care. H. Essers wenst als logistieke speler verder in te zetten op de zorgsector (en health care markt). De specifieke expertise die ze daarbij verworven hebben rond de ontwikkeling van logistieke processen ter verbetering van de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid (belangrijke kostenreductie) van de zorgprocessen (vb medicatie bedeling) wensen ze via deze proeftuin verder te verdiepen en te verbreden. Deze kennis wordt versterkt en gevaloriseerd, waardoor nieuwe diensten kunnen ontwikkeld worden en hun marktpotentieel gevoelig wordt vergroot.