Home >> Herkenrode huisartsen

Herkenrode huisartsen

De huisartsenkringen hebben reeds ervaring binnen een aantal multidisciplinaire netwerken (vzw Menos, LMN Apollo, LMN Herkenrode,…). Door deelname aan de proeftuin willen ze hun  netwerk vergroten en invulling geven aan hun ambitie om het voortouw te nemen in de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg. Door te participeren binnen de proeftuin zitten ze op de eerste rij om innovaties mee vorm te geven, en om eigen ideeën vorm te geven binnen een breed netwerk.