Home >> Happy Aging Day 2019 - Innovatiemarkt

 

 

Ontdek deze zorginnovaties op de innovatiemarkt

Welgeteld 25 innovatieve producten en diensten werden geselecteerd en zullen volop in de spotlight worden gezet op de innovatiemarkt tijdens onze Happy Aging Day 2019.

Ontdek hier meer:

Onze innovatie is een ECO Zorgdomotica systeem, die kan ingezet worden zowel in een Zorginstelling, thuisomgeving als Ziekenhuis, waarbij ons doel is om de zorgcirkel te vergroten rondom de instelling / organisatie.  Hierbij creeren we future proof verpleegoproep- en alarmsysteem, waarbij we gebruik maken van Artificiele Intelligentie gecombineerd met sensoren via Bluetooth Low Energy, verlichting die mee gekoppeld is op het verpleegoproepsysteem waarbij er aanwijzigen kunnen gegeven worden aan het verplegend personeel in functie van reanimatie, evacuatie bezoekers etc., waarbij er via een smartphone applicatie familieleden en mantelzorgers eenvoudig kunnen ingeschakeld worden voor thuiszorg enz.  Dit eco systeem kan een oplossing bieden voor een betere zorg te verlenen via Intramurale en Extramurale apparatuur, waarbij zowel de hardware als software volledig ontwikkeld werd door 25-8 !

 

Astma is een veelvoorkomende chronische longziekte die hoge zorgkosten met zich mee brengt. In theorie is het met de huidige medicatie mogelijk om de ziekte onder controle te krijgen, en daarmee de kwaliteit van leven van patiënten te verhogen en de zorgkosten te beperken. Desondanks blijkt in de praktijk dat astma vaak slecht onder controle is. Veelal komt dit doordat de therapietrouw met 50% laag is, het instellen van de optimale therapie lang kan duren, en geleidelijke verslechtering vaak laat wordt ontdekt. In Nederland bedragen de kosten voor astmazorg circa 422 miljoen euro per jaar. De indirecte maatschappelijke kosten worden geschat op een veelvoud hiervan. 
Met het eHealth platform Astmakompas beoogt SentoMed BV een oplossing te bieden voor volwassenen met astma. Het platform, bestaande uit een app en zorgverlenersportaal, zal real-time gegevens verzamelen van patiënten, omgevingsfactoren en sensoren en door toepassing van kunstmatige intelligentie relaties leggen tussen uitlokkende factoren, therapie en ziekteverloop van individuele astmapatiënten. Hiermee kan een voorspelling van ziekteprogressie, gepersonaliseerde behandeling, zelfmanagement en monitoring op afstand in de chronische astmazorg worden gerealiseerd. Deze integrale en patiëntgerichte aanpak zal leiden tot minder ziekenhuisbezoeken, een verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënt, en een verlaging van de zorgkosten.

De Drainpatch laat toe om katheters veilig te fixeren op de huid. Op deze wijze moet geen hechtdraad gebruikt worden, die aanleiding geeft tot hogere kans op infectie, en die pijnlijk kan zijn voor de patient. 

 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 30% van alle gebouwen (leef- of werkomgeving) last van een ongezond binnenklimaat, Sick Building Syndrome (SBS) genoemd. Als je de opeenstapeling van ziektekiemen, schimmel (via het verluchtingssysteem) en fijn stof maar ook de aanwezigheid van allergenen, slechte geuren en andere ongewenste vervuiling kan beperken, heeft dat een positief effect op de gezondheid van werknemers, patiënten of bewoners. Hierdoor komen infecties en ziekten minder voor en verbetert de productiviteit van werknemers. Onze gepatenteerde Synbio®-technologie biedt een antwoord op deze uitdaging. Ze maakt de volledige binnenruimte gezonder door het promoten van een gezonde microflora op alle oppervlakken; ook waar gewone reiniging niet bij kan.

Onze vernevelaar werkt met ultrasone geluidsgolven en verdeelt ongeveer 1 miljoen probiotica per seconde. Op die manier wordt een gehele ruimte in een mum van tijd gevuld met goede bacteriën. De toegevoegde prebiotica zorgen daarna voor de verdere ontwikkeling van een goede microflora. Meer dan 10 jaar onderzoek* in ziekenhuizen op 12.000 patiënten, toonde aan dat oppervlakken bezetten met probiotica aanleiding geeft tot:
• Verlaging van risico op ziektekiemen met meer dan 80% permanent
• Verlaging van antibioticaresistentie onder ziektekiemen
• 54,8% minder infecties

CareBuddy is een zeer slim oor-apparaat (hearable) met data-platform voor remote audio assistance, vital monitoring, diagnosis & alarming en uiteraard ook hearing enhancement. Met deze hearable kunnen met minder zorgwerkers meer zorgvragers worden bediend. Bovendien vormt het op termijn een rijk data-platform waarmee ongevallen, (te) late diagnoses en andere neergaande conditie-trends kunnen worden voorkomen. Daarmee draagt het bij aan Happy Aging en besparing van maatschappelijke kosten.   

Meer dan een derde van de Parkinsonpatienten, circa 38%, van de parkinsonpatiënten ondervindt structureel een ‘freeze of gait’ (ofwel een bevriezing van de loopgang) waarbij het lichaam als het ware ‘bevriest’.

Cue2Walk heeft een technologische innovatie ontwikkeld om de freeze of gait geautomatiseerd te signaleren.  Het Rhythm4Parkinson device: een wearable waarmee de Parkinson freeze door middel van een algoritme wordt herkend en voorkomen wordt door middel van het tijdig afgegeven van een auditief signaal.

DEO maakt het voor de orthopedische gemeenschap mogelijk om meer patiënten te behandelen aan een lagere kost en dit met een optimale zorgkwaliteit. Dit wordt gerealiseerd door het optimaliseren van elke stap van het zorgtraject, inclusief het peri-operatieve proces, opvolging van de patiënt en de toeleveringsketen van implantaten. Door middel van een uitgebreid advies en productaanbod, biedt DEO samen met zijn partners, efficiëntie optimalisatie met het oog op OK-tijd, OK-bemanning, set sterilisatie, anesthesie, ergonomie, inventarisatie en de logistieke keten. Deze optimalisatie is gebaseerd op een data-gestuurd verbeteringsproces en is gevalideerd door middel van economische modellen. Het DEO-aanbod is een combinatie van de ESY-services, een software platform, twee medische hulpmiddelen en een trainingsplatform. Al deze componenten zijn geïntegreerd in 1 platform genaamd de Efficient SurgerY ofwel ESY-oplossing.

Wist je dat hartritmestoornissen verantwoordelijk zijn voor 20% van alle beroertes? Dat er in de Europese Unie jaarlijks 350.000 beroertes zijn? Dat 75% daarvan voorkomen kan worden door een tijdige screening en actieve follow-up?

Mobiele technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Dus waarom zou ze geen levens kunnen redden?

Dat is het idee achter FibriCheck, de eerste medisch geaccrediteerde (CE & FDA) oplossing die vroegtijdig hartritmestoornissen zoals voorkamerfibrillatie detecteert via een app op je smartphone of smartwatch. Gewoon je vinger 1 minuut op de camera van je smartphone leggen, en FibriCheck maakt dankzij artificiële intelligentie en medische software meteen een accurate analyse van je hartritme, die je indien nodig met je dokter kan delen.

 
Een tijdige toegang tot de juiste behandeling, op het juiste moment, voor de juiste patiënt voor een optimale kwaliteit van leven, door de implementatie van educatie en digitale oplossingen aan te bieden voor de zorgverleners (huisarts - specialist), apotheker, patiëntenorganisaties en patiënten betrokken in de dagelijkse praktijk van zorgverlening in allergie en luchtwegaandoeningen (van preventie, tot diagsnose, behandeling en opvolging) in Europa. 

In onze huidige vergrijzende maatschappij schieten de bestaande en vaak verouderde zorgoplossingen tekort om te voldoen aan de steeds groter wordende eisen in de ouderenzorg. Om hoogstaande, kwalitatieve zorg mogelijk te maken hebben we een oplossing nodig die niet alleen makkelijk te gebruiken is, maar ook confidentiële informatie beschermt en altijd werkt.

Daarom creëerden we into.care: een slim en intuïtief te gebruiken mobiel platform voor en door zorgprofessionals. into.care helpt je je workflow verbeteren, meer efficiënt samen te werken en gemakkelijker te connecteren, zodat jij je kan toeleggen op wat echt telt: kwalitatieve zorg.

 

Kwiekzilver wil een totaaloverzicht bieden over beschikbare thuiszorg en aanverwante diensten waar ook meteen de nodige regelingen getroffen kunnen worden zoals het maken van afspraken bij desbetreffende organisaties of dienstverleners.  

Als zorginstelling beschikt men over massaal veel data in verschillende formats. Ongestructureerde en historische data uit anamneses en medische verslagen zijn moeilijk te verzamelen en te analyseren. Zo wordt minder dan 10% van de ziekenhuisdata effectief gebruikt.
De Care Monitor van LynxCare biedt artsen een digitale gegevensassistent die patiëntendossiers automatisch verwerkt, analyseert en opvolgt (zowel retro als prospectief). De analysetool combineert verschillende databronnen van ziekenhuizen. Met behulp van machine learning, natural language processing en AI zet de Care Monitor deze data om in werkbare inzichten omtrent de kwaliteit en financiële impact van de geleverde zorg. Zo kan men de zorgkwaliteit verhogen op basis van echte data. Tevens biedt het platform een solide basis voor innovatie (materialen, procedures,...) en internationaal wetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast biedt LynxCare ook de Patient Monitor aan. Dankzij klinische zorgpaden op maat en automatische notificaties (in app/ email/SMS) op het juiste moment, krijgt de patiënt een perfect inzicht in zijn/haar zorgtraject. Door middel van de ingebouwde rapportagetool kunnen eenvoudig PREM’s & PROM’s verzameld worden. Met een statistische weergave van de patient reported
measures biedt het platform artsen een objectieve basis voor medische beslissingen en kwalitatievere consultaties.

 
Meds²Go ontwikkelt koelcontainers voor mensen die gebruikmaken van temperatuurgevoelige medicijnen die tussen 2 en 8 °C bewaard moet blijven, in veel gevallen de zogenaamde biologicals. De grootste groep gebruikers van deze medicijnen zijn mensen met reuma (bijna 50%), daarnaast een groot aantal andere aandoeningen zoals MS, Crohn en groeihormoon stoornissen. De groep van mensen met deze chronische aandoening en dus het gebruik van dit soort medicatie, groeit o.a. vanwege de vergrijzing.
Op dit moment is er geen veilige oplossing om op pad te gaan met deze temperatuurgevoelige medicatie (2 – 8 °C). De meeste mensen gebruiken nog de koeltasjes met koelelementen uit de vriezer. Die zijn niet veilig en de reistijd is max. 8 uur.

De therapietrouw staat onder druk, patiënten nemen onnodige risico’s en dure medicijnen worden verspild. Het is bekend dat ouderen meer moeite hebben met therapietrouw, het is dus extra belangrijk om de juiste tools te bieden aan deze groep, om dit zo makkelijk mogelijk te maken. Dat kan met ons product, de Cool-One. Naast het op de voorgeschreven temperatuur houden van de (dure) medicatie, kan de Cool-One worden uitgebreid met een app die allerlei informatie verzameld over het medicijngebruik en kan aangeven wanneer de patiënt het medicijn moet innemen e.d. Het gebruik van de Cool-One geeft vrijheid en zekerheid terug aan de patiënt en kan mantelzorgers en zorgprofessionals ontzorgen.

Wij willen de levenskwaliteit van mensen verbeteren door hen fysiek, cognitief en sociaal actief te houden. Om dat te bereiken, bieden we gepersonaliseerde en betekenisvolle ervaringen aan.

 

Onze sporebiotica zijn een nieuwe generatie van sporenvormende bacteriën voor humaan gebruik. Door hun zeer efficiënte werking kunnen we via hun positieve invloed op het microbioom zeer goede klinische resultaten bereiken in moeilijk behandelbare syndromen zoals IBS en dyspepsie, maar ook in andere chronische ziektes zoals urineweginfecties, depressie en immuniteitsproblemen. We doen klinisch onderzoek samen met UZ Leuven en staan aan de vooravond van een internationale doorbraak.

enhancing galenic forms of nutraceuticals to rise assimilation of actives. Applying pharmaceuticals forms like liposomes but with food ingredients only. Those implying formulation challenges with regulatory issues also.

GlycoCheck meet en analyseert de microvasculaire gezondheid en rapporteert objectief de systemische MicroVascular Health Score (MVHS). Lagere scores zijn gekoppeld aan deze aandoeningen en ziekten: aan diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekten, nierziekten, beroerte, dementie, septische shock, ontstekingsziekten en kankermetastase. 

Het Sensinxs “Smart Healthcare Platform” helpt healthcare professionals met het indoor lokaliseren van materiaal, patiënten en medewerkers. Onze oplossing maakt gebruik van de allerlaatste Bluetooth technologie; belangrijkste voordelen hiervan zijn een erg aantrekkelijke kostprijs -zeker in vergelijking met andere bestaande “RTLS” systemen- en een extreem lange batterij levensduur -tot wel 10 jaar-.  Verder is ons “Smart Healthcare Platform” volledig cloud-based; concreet betekent dit snelle en makkelijke integratie met de aanwezige IT infrastructuur en bestaande software applicaties. Maar indoor lokalisatie is pas een eerste stap! Eens operationeel kan ons platform ook gebruikt worden om data uit allerhande gezondheidssensoren op te vangen en veilig door te zenden naar bv. een electronisch patiëntendossier. Kortom, dankzij het Sensinxs “Smart Healthcare Platform” bent u klaar voor de “E-health” revolutie die er zit aan te komen dankzij het “Internet of Medical Things” (IoMT)! Geïnteresseerd? Contacteer ons dan via info@sensinxs.com of bezoek onze web-site www.sensinxs.com

1 op de 5 krijgt in de loop van zijn leven huidkanker. Een huisarts is vaak nog onvoldoende opgeleid om een verdachte laesie te beoordelen, en voor een afspraak bij een dermatoloog is het vaak enkele maanden wachten. Met SkinVision kan elk individu met een smartphone het risico op huidkanker checken van elke laesie waarover hij/zij ongerust is. Elke foto wordt ook bekeken door een team van dermatologen. SkinVision is CE-gemarkeerd als medisch hulpmiddel, erkend door mhhealthbelgium.be, en wordt in verschillende landen (Nederland, Duitsland, UK, Nieuw-Zeeland) reeds gefinancierd of gepromoot door overheid of zorgverzekeraars. Check www.skinvision.com

 

SNEEZZ is een jong en innovatief bedrijf dat oplossingen ontwikkelt voor iedereen die ook maar enige vorm van hooikoorts heeft: alles is erop gericht om allergische mensen tips te geven om beter met hun allergie om te gaan en artsen te ondersteunen bij diagnose en behandeling. De SNEEZZ oplossing bestaat uit:

Het vaststellen van verbanden tussen pollen in de lucht en symptomen (Algoritmen/AI engine) Informatie omtrent pollen en andere luchtkwaliteitsparameters worden verbonden met gezondheidssymptomen van gebruikers. Op basis van correlaties wordt een allergie profiel van een individu opgesteld en wordt het mogelijk het optreden van symptomen te anticiperen.
Een gebruiksvriendelijke app: Allergische personen krijgen informatie omtrent de pollenconcentraties in de lucht. Zelf voeden ze het systeem door hun symptomen in te geven. In ruil krijgen ze gepersonaliseerde informatie op basis van hun individuele allergie profiel.
De SNEEZZ pollen sensor: Sneezz ontwikkelt een geautomatiseerde sensor die real-time aangeeft welke pollen er in de lucht zijn en hoeveel op een bepaalde plaats. Dit is een revolutionaire uitvinding, want momenteel zijn er in België slechts 5 niet geautomatiseerde sensoren in werking. Op termijn wordt het dus mogelijk om te monitoren wat er in je directe omgeving aanwezig is en te weten wat je eraan kan doen.

In het project ‘Stay@home with Dementia: van behoefte tot implementatie van zorgtechnologie’ zijn middels een intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen (Hogeschool PXL, VIVES en KULeuven), zorginstellingen en bedrijven 3 prototypes voor zorgtechnologie ontwikkeld en getest. Eén van deze prototypes is een dementievriendelijke afstandsbediening voor de TV die eenvoudig en flexibel is. De mantelzorger kan verschillende instellingen wijzigen naargelang de wensen en mogelijkheden van de persoon met dementie. Hiermee faciliteren we zelfstandig TV kijken en dragen we bij aan langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast demonstreren we graag de 2 andere prototypes die zich respectievelijk richten op het aanbrengen van meer dagstructuur bij personen met dementie en het verhogen van de gemoedsrust van mantelzorgers

 

Om de kwaliteit van leven van personen met dementie te verhogen, is in een interdisciplinaire context een interactieve harp ontwikkeld die inspeelt op de zintuigen van personen met dementie en hen in beweging brengt. Door deze beweging te stimuleren willen we hen enerzijds fitter houden en anderzijds een fijne dagbesteding doen beleven. Door in te spelen op de zintuigen met persoonsgebonden informatie willen we het sociale contact verhogen, niet alleen tussen de bewoners onderling maar ook tussen bewoner en familie.

 

Het aanbieden van virtual reality om de bewoners van zorghuizen meer value te geven, meer sociaal contact, meer invulling van de dag, te laten reizen vanuit hun stoel en vooral dementie tegen te gaan door de hersenen te prikkelen met lokale herkenningscontent.

 

Gehospitaliseerde patiënten worden dagelijks geëvalueerd op basis van de Early Warning Score, een score die, naast bewustzijn, volgende vitale parameters bevat: temperatuur, hartslag, ademhaling, zuurstofsaturatie en bloeddruk. Echter is de huidige methode voor het meten van deze parameters omslachtig en tijdrovend voor de verpleegkundige. Hierdoor staat de zorg van de patiënt niet meer centraal, en beïnvloedt dit de kwaliteit. De uitdaging van het wearit4health project bestaat er in om de zorg opnieuw te centraliseren door een wearable device te ontwikkelen dat de EWS meet, voorspelt, weergeeft op een visueel dashboard en integreert in het elektronisch medisch dossier. Via de innovatiemarkt op Happy Aging Day stellen we het wearit4health prototype en systeem voor aan het grote publiek.

 

Het Brightlands innovatieprogramma LIME (Limburg Meet) is er om de (door)ontwikkeling en het daadwerkelijk gebruik van innovatieve meetproducten en -instrumenten voor de zorg én positieve gezondheid te stimuleren. Zodat er slim gemeten wordt en zoveel mogelijk door cliënten zelf. Dat komt niet alleen de kwaliteit van de zorg ten goede, maar zorgt er ook voor dat deze betaalbaar en toegankelijk blijft.

Voor professionals, ondernemers of andere partijen die vragen of ideeën hebben over meten in de zorg, is het vaak moeilijk om toegang te krijgen tot kennis, faciliteiten of samenwerkingspartners. LIME heeft de mogelijkheid om MKB ondernemingen, die bezig zijn met innovaties in het domein van ‘Slimmer meten in de Gezondheidszorg’, te ondersteunen door de inzet van innovatiemakelaars/ kennismakelaars.

CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking - én hun omgeving.

Qwiek.up is speciaal ontwikkeld en geproduceerd voor de toepassing van belevingsgerichte zorg. De Qwiek.up creëert een audiovisuele beleving voor cliënten, waardoor ze meegenomen worden in hun persoonlijke belevingswereld. Hierdoor wordt in veel gevallen de zorgvraag van bewoners verminderd.