Home >> Familiehulp

Familiehulp

Iedereen kan bij Familiehulp terecht voor thuisondersteunende diensten.
In dialoog stemmen wij onze dienstverlening af op uw behoeften en bieden we een gepast antwoord op elke vraag. Competente medewerkers staan voor vertrouwen, innovatie en kwalitatieve dienstverlening.

Onze passie voor mensen drijft ons. Wij hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en stellen alles in dienst om onze cliënt een optimale levenskwaliteit te bieden in een vertrouwde omgeving.

Innoveren, creëren en samenwerken zijn doelstellingen die voor Familiehulp heel belangrijk zijn. De proeftuin sluit dan ook perfect aan bij deze doelstellingen.